Kilpailija-Analyysi

Kilpailija-analyysi auttaa uusille markkinoille

Kilpailija-analyysi toimii kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin strategian tukena ja tärkeänä työkaluna. Kilpailija-analyysi auttaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • Kilpailuetun identifiointi: Ymmärtämällä, missä kilpailijat ovat vahvoja ja heikkoja, voit kehittää strategioita, jotka hyödyntävät teidän vahvuuksia ja kilpailijoiden heikkouksia.
 • Ennakoi kohdemarkkinan tarpeet: Seuraamalla kilpailijoiden toimintaa voit paremmin ennakoida alan trendejä ja muutoksia kohdemarkkinassa. Näin varmistat että toiminta ja tarjona on relevanttia.
 • Innovointi ja tuotekehitys: Kilpailija-Analyysi tarjoaa tietoa siitä, mitä tuotteita tai palveluita kilpailijat tarjoavat ja mitkä ovat niiden suosio. Tämä tieto voi ohjata yrityksen omaa tuotekehitystä ja innovointia.
 • Markkinointistrategioiden terävöittäminen: Ymmärrys kilpailijoiden markkinointistrategioista ja asiakaskunnasta auttaa kohdentamaan omia markkinointiponnistuksia tehokkaammin.
 • Riskienhallinta: Kilpailija-analyysi auttaa tunnistamaan potentiaalisia riskejä ja uhkia liiketoiminnalle, mikä mahdollistaa niiden hallinnan ennen kuin ne muodostuvat suuremmiksi ongelmiksi.

Saat kilpailija-analyysin perusteella käytännön toimintasuunnitelman, jonka avulla voit voittaa kilpailijasi kohdemarkkinassa.

Miten kilpailija-analyysi auttaa myynti ja markkinointia?

 • Kohdennettu markkinointiviestintä: Kilpailija-analyysin avulla voit tunnistaa kilpailijoiden asiakaskohderyhmät ja heidän tarpeensa. Tämä tieto mahdollistaa kohdennettujen ja räätälöityjen markkinointiviestien luomisen, mikä lisää viestien tehokkuutta ja asiakasvastetta.
 • Hintastrategiat: Ymmärtämällä kilpailijoiden hinnoittelua, voit mukauttaa omia hintoja kilpailukykyisesti. Tämä voi tarkoittaa joko hinnan alentamista kilpailukyvyn lisäämiseksi tai korkeamman hinnan perustelemista lisäarvon kautta.
 • Myyntistrategioiden kehittäminen: Analyysin avulla voidaan tunnistaa, millä alueilla kilpailijat menestyvät tai epäonnistuvat, ja näin ollen suunnitella tehokkaampia myyntistrategioita ja -taktiikoita näitä havaintoja hyödyntäen.
 • Uudet markkinamahdollisuudet: Kilpailija-analyysi voi paljastaa markkinoilla olevat aukot tai alueet, joilla kilpailijat eivät ole aktiivisia. Tämä antaa mahdollisuuden laajentaa toimintaa uusille segmenteille tai kehittää uusia tuotteita/palveluita, jotka vastaavat näihin aukkoihin.

Esimerkkejä kilpailija-analyyseistä

Olemme vuosien saatossa tehneet lähes 100 kilpailija-analyysiä, osa geneerisiä, osa hyvinkin syvälle kilpailijoiden liiketoiminnan strategiaan pureutuvua. Tässä muutamia esimerkkejä.

 • Efecte Oyj
 • Bittium Oyj
 • Flowhaven Oy
 • Finnfoam Oy
 • Stockmann Oy
 • Molok Oy
 • IESE Business School
 • Helsinki Business School
 • Monitoimitilat
 • Conorin Oy
 • Bluefors Oy
 • Sensire Oy
 • Gasmet Oy
 • The Switch
 • Polar Elektro Oy

Kilpailija-analyysin hinta

Kilpailija-analyysin hinta riippuu kohdemarkkinoista, sekä siitä kuinka laajamittainen ja syvälle luotaava analyysi halutaan. Pyydä esimerkki, voimme kertoa kyseisen Kilpailija-analyysin kustannuksen.

kilpailija-analyysi

Kiinnostaisiko laajempi market-entry strategia?

Valikko
× How can I help you?