HakukoneoptimointiliiketoimintaMarkkinointiMyyntistrategia

Miksi hakukoneoptimointi eli SEO on yritykselle niin tärkeää? (13 faktaa)

Monet yritykset ovat jo tietoisia hakukoneoptimoinnin eli SEO:n tärkeydestä osana digitaalista markkinointia. Kansainväliselle yritykselle hakukoneoptimointi ja hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto on lähes aina tehokkain tapa tehdö digitaalista markkinointia. Hakukonenäkyvyyden kokonaisvaltainen ymmärtäminen  on yrityksen myynnille erittäin tärkeää. 

 

Hakukoneoptimointi eli SEO parantaa yrityksen löytymistä ja näkyvyyttä potentiaalisten asiakkaiden hakiessa tuotteita ja palveluita. 

Mutta mitä hakukoneoptimointi ja SEO käytännössä tarkoittaa? Onko ja jos on niin miksi hakukoneoptimointi on niin tärkeää? 

Nämä 13 hyvää syytä toivottavasti valaisevat hakukoneoptimoinnin merkitystä kokonaisuuden kannalta. Yrityksesi voi olla minkä tahansa kokoinen ja toimia missä tahansa liiketoiminnassa.

Kerron tässä artikkelissa, miksi yrityksesi tarvitsee hakukoneoptimointia, ja miksi hakukoneoptimointi on itse asiassa sijoitus, ei markkinoinnin kustannus. 

Suurin osa ostoprosesseista alkaa Google haulla

Tutkimusten mukaan yli 80% kaikista osto prosesseista alkaa nimenomaan Google haulla. B2B ostajista raportoivat aloittavan 81%:sti ostamisen Google haulla. Voit päätyä potentiaalisten asiakkaiden shortlistalle vain olemalla näkyvillä. Jos yrityksesi löytyy aina kaikille olennaisilla hakutermeillä, on luonnollista että potentiaalisen asiakkaan mielessä sinusta tulee automaattisesti asiantuntija alallasi.

 

hakukoneoptimoiinti-SEO-b2b-ostaminen

Kuvan lähde: (Salesforlife.com)

Orgaaninen näkyvyys on tärkein liikenteen lähde

Jos vertaillaan globaalisti kaikkia verkkosivuja, noin 55% kävijöistä tulevat hakukoneiden kautta. Google haut ovat tänä päivänä olennainen osa minkä tahansa tuotteen ostoprosessia. Jos yritystäsi ei löydetä ostoprosessin missään vaiheessa, et myöskään päädy ostajan vaihtoehtoihin. Jos yrityksesi tunnetaan entuudestaan, hyvä niin. Toivottavasti myös ensi vuonna.

Vaikka tuotteesi on B2B niche, älä erehdy kuvittelemaan, että potentiaaliset ostajat eivät Googlaile etsiessään tietoa. Googlella haetaan kaikkea! 

Hakukoneista ylivoimaisesti käytetyin on edelleen Google. Kilpailijat kuten Yahoo, Bing, Baidu, Yandex, ja monet muut tulevat kaukana perässä.

(SEO Journal: Google hakumäärät edelleen kovassa kasvussa)

Vaikka Google johtaakin hakutilastoissa yli 75%:n markkinaosuudella, se ei tarkoita että muut hakukoneet eivät olisi brändeille merkityksellisiä. Tottakai ne ovat. Täytyy silti pitää mielessä että jos tärkein kohdemarkkina yrityksellesi ei ole Kiina tai Venäjä, on Google optimointi ylivoimaisesti tärkeintä jos verrataan muihin hakukoneisiin.

Googlen jälkeen seuraavaksi suurin hakukone on Youtube (www.youtube.com). Ja koska Google on Youtube:n omistaja, voidaan aika lailla turvallisesti seurata Googlen ohjeita ja neuvoja verkkosivujen optimoinnin näkökulmasta.

SEO:lla rakennetaan luotettavuutta ja uskottavuutta

Ammattimaisesti tehty hakukoneoptimointi liittyy vahvasti myös verkkosivun käyttäjäkokemukseen.

Vaikeasti tai raskaasti toteutettu verkkosivu on hyvin vaikea saada näkymään Googlen hakutuloksissa, vaikka sisältö muuten olisi oikealla tavalla toteutettu.

Käyttäjän kokemus on olennainen osa hakukoneoptimointia: Käyttäjä haluaa vastauksen kysymyksiinsä nopeasti ja tehokkaasti. Googlen tehtävä on nimenomaan tarjota käyttäjilleen vastauksia nopeasti ja tehokkaasti.

Kun potentiaalinen asiakas etsii vastauksia kysymyksiinsä liittyen sinun tuotteisiin tai palveluihin, on brändisi näkyminen luottamuksen rakentamista. Kun vastaat ammattimaisesti ja tehokkaasti potentiaalisen asiakkaan kysymyksiin, rakennat luottamusta ja uskottavuutta.

Toisin sanoen, joka kerta kun yrityksesi löydetään, sinulla on mahdollisuus myydä tuotettasi tai palveluasi. Mitä useammin sinut löydetään, sitä enemmän mahdollisuuksia myydä!

Sivun luotettavuuteen Googlen näkökulmasta vaikuttaa monet eri asiat, kuten:

 • Back Linkkien määrä ja erityisesti laatu
 • Loppukäyttäjän käyttäytyminen
 • Googlen koneoppimisen signaalit
 • Optimoitu sisältö ja muut elementit

Verkkosivun luotettavuutta ja uskottavuutta, sekä näkyvyyttä ei rakennetta yhdessä yössä eikä edes kuukaudessa.

Testasimme Googlen indeksoinnin nopeutta 2018/2019, ostamalla uuden domainin, asentamalla sivulle uuden WordPress installoinnin, sekä muutaman SEO sisältöartikkelin.

Uuden Domain -nimen ostamisesta, noin 7kk kuluttua verkkosivumme oli ensimmäisillä hakusanoilla Googlen hakutulosten etusivulla. Noin 12kk kuluttua etusivun hakusanoja oli jo 35. Saimme tarjouspyyntöjä 8kk:sta eteenpäin, vaikka emme edes myyneet verkkosivulla mitään. 

Oheinen kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa hakukoneoptimoinnista ja siitä, miten analyyttinen ja strateginen sisällöntuotanto tuottaa tuloksia. Parasta hakukoneoptimoinnissa on se, että tulokset vain paranevat kun aikaa kuluu.

kansainvälinen-hakukoneoptimointi-miksi

 

Luottamus rakennetaan taktisella sisällöllä. Hakukoneoptimointi on modernia myyntiä!

Usein perinteisten yritysten näkyvyyden parantaminen kansainvälisesti on nopeampaa kuin uusien, esim. Startup-up yritysten näkyvyys. Kuten aikaisempi esimerkki todistaa, tämä ei kuitenkaan ole varsinaisesti sääntö. On täysin mahdollista saada uusikin verkkosivu näkyväksi, jopa kansainvälisesti, kunhan osataan valita oikea SEO strategia, ja ei valita vääriä etusivun paikkoja jahdattavaksi.

Brändin luominen hakukonenäkyvyyden kautta vaatii kärsivällisyyttä, työtä ja sitoutumista. Kilpailijoihin nähden ylivoimainen hakukonenäkyvyys vaatii myös laadukkaita tuotteita ja palveluita, joka pitkällä tähtäimellä johtaa asiakkaiden luottamukseen. 

Hyvä SEO tarkoittaa parempaa käyttäjäkokemusta

Monetkin yritykset haluavat parantaa näkyvyyttään hakukoneissa. Harvempi ymmärtää, että mahdollisimman hyvä käyttäjäkokemus on iso osa näkyvyyden rakentamista.

Googlella on keinonsa tietää milloin käyttäjällä on hyvä ja milloin huono kokemus yrityksesi verkkosivulla. Hyvä käyttäjäkokemus on keskeinen asia rakennettaessa helposti löydettävää verkkosivua. SEO Ammattilainen ymmärtää miten positiivinen käyttökokemus rakennetaan.

Verkkosivuille tulevat asiakkaat kyllä tietävät, mitä he haluavat. Jos he eivät sitä löydä, he lähtevät hyvin nopeasti pois. Lopputuloksena yrityksesi Google ranking huononee.

Huomaa, että Google näyttää usein jo hakutuloksissa, etusivulla valmiiksi vastauksen kysymykseen joka hakijalla on mielessä. Google haluaa antaa käyttäjilleen vastauksen kysymykseen mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman vähillä klikkauksilla, helposti ja nopeasti. 

hakukoneoptimoinnin merkitys

Kuten edellinen kuva osoittaa, Google haluaa antaa käyttäjilleen nopeita vastauksia.

SEO osuu asiakkaan ostoprosessiin

On lapsellista ajatella, että asiakkaasi eivät hakisi Internetin välityksellä erilaisia vaihtoehtoja, ja etteivät he tutkisi tuotteisiin ja palveluihin liittyviä asioita omatoimisesti. Ostajan näkökulmasta Internetin suurin hyöty on nimenomaan informaation saatavuus, oli aihe mikä tahansa.

Täytyy myös muistaa, että erityisesti B2B myynnissä, asiakkaan organisaatiossa harvoin on vain yksi ihminen päättämässä asioista. Jos sinulla on asiakkaan organisaatiossa niin sanottu luottokontakti, se ei tarkoita etteivätkö organisaation muut jäsenet Googlaile ja etsi tietoa. Jos sinun yrityksesi näkyy ja löytyy, kun tietoa etsitään, luottamus organisaatioosi kasvaa asiakkaan sisällä. Jos taas kilpailija on huomattavasti näkyvämpi useilla hakutermeillä, syntyy kuva heidän laajasta osaamisesta.

Ostajien luottamus rakennetaan tuottamalla sisältöä joka on asiantuntevaa ja Googlella löydettävissä.

Oikealla SEO taktiikalla ja strategialla pidät huolen siitä, että asiakkaat jotka jo tuntevat yrityksesi, luottavat sinuun myös jatkossa. Ja mikä parasta, asiakkaat jotka eivät vielä tunne yritystäsi, löytävät sinut.

Muista, että myös kilpailijoilla on luottohenkilöitä asiakkaiden organisaatioissa. Loppujen lopuksi, pitkällä aikavälillä, voittaa se joka saa koko ostajan organisaation puolellensa. 

Tuoteinnovaatioiden kommunikointi

Vaikka yrityksesi verkkosivu löydetään perinteisillä hakusanoilla, pääset myös kertomaan tuotteista ja palveluista, joita potentiaalinen asiakas ei muuten olisi osannut edes etsiä. 

Yritys, jonka SEO on hyvässä kunnossa pääsee kommunikoimaan uutuuksista ja innovaatioista nopeammin ja edullisemmin kuin mikään muu vastaavan alan yritys. Tämä on seikka johon kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, koska pitkällä tähtäimellä nimenomaan tämä yksityiskohta voi ratkaista pelin eduksesi kovassa kilpailussa.

Kyse on nimenomaan oikea-aikaisesta näkyvyydestä. Yrityksen on oltava näkyvillä silloin kun potentiaalinen asiakas tarvitsee ohjeita, neuvoja tai muuta informaatiota. Tällä tavalla luodaan merkityksellisiä yhteyksiä yritysten ja potentiaalisten asiakkaiden välillä.

Hakukoneoptimoinnin parhaat käytännöt muuttuvat jatkuvasti

On tietysti parempi tehdä yksittäisiä parannuksia hakukoneoptimointiin, kun ei tehdä mitään. On kuitenkin hyvä muistaa, että kyseessä on asia joka on ehdottomasti markkinoinnin yksi keskeinen osa-alue. Kilpailijat tekevät jatkuvia parannuksia, ja Googlen parhaat käytännöt muuttuvat jatkuvasti.

Jos et sitoudu hakukoneoptimointiin, saavutat hyvin nopeasti tilanteen jossa näkyvyys ei enää parane tai alkaa laskemaan. Tarjouspyynnöt alkavat laskea samaa tahtia, vaikkakin normaalisi pienellä viiveellä. Mikäli kilpailijat tekevät jatkuvaa työtä näkymisen parantamiseksi, he tulevat menemään ohitsesi. Kun kerran jäät kilpailijoistasi jälkeen, on heidän ohitse pääsemisessä taas iso työ edessä.

SEO skaalautuu kansainvälisesti

Jos yrityksesi verkkosivu löytyy ja näkyy hyvin esimerkiksi Englanniksi, voi pelkästään yhden lisäkielen optimointi tuoda 25% lisää liikennettä ja potentiaalisia asiakkaita sivuillesi. 

Kaikista Google hauista vain 25% tehdään englanniksi

Jos haluat pysyä jatkuvasta Googlen etusivulla ja vahvistaaa näkymistäsi, on hakukoneoptimointiin sitouduttava niin, että monitorointia ja optimointia tehdään jatkuvasti.

Proaktiivisuus ja monitorointi pitää sinut aina edelle kilpailijoitasi. Googlen algoritmi päivittyy useita kertoja vuodessa. Jos sinulla on tukena SEO ammattilainen joka keskittyy asiaan, pystyt aina reagoimaan nopeammin kuin kilpailijasi.

Jos jätät hakukoneoptimoinnin liian pitkäksi ajaksi ja putoat pois etusivulta, on takaisin pääseminen taas kovan työn takana ja aikaa voi kulua todella pitkään. Tämä tulee kalliiksi menetettynä myyntinä. SEO ammattilainen pitää huolen että näin ei pääse tapahtumaan.

Hakukoneoptimointi on edullista

Hakukoneoptimointi ei ole ilmaista, kuten ammattilaisen tekemä työ harvoin on. Taktisesti ja teknisesti hyvin tehty hakukoneoptimointi vaatii tekijältään paljon erilaista osaamista.

Hakukoneoptimoinnin ammattilaisen pitää ymmärtää syvällisesti sekä myyntiä että markkinointia. Pitää ymmärtää myös verkkosivuja teknisesti. Kommunikointikyky sekä analyyttinen luonne ovat myös tärkeitä tekijöitä SEO ammattilaisen profiilissa. 

Edullisuus perustuu tietysti saatavaan hyötyyn. Monien yritysten jopa kymmenien miljoonien kansainvälinen liikevaihto perustuu yksinomaan oikein tehtyyn hakukoneoptimointiin, joskus jopa yhteen ainoaan hakusanaan.

Laadukkaasti toteutettu hakukoneoptimointi tuottaa kymmeniä, jopa satoja liidejä kuukausittain.

Messujen kiertäminen ja perinteinen myynti ja markkinointi tulee aina moninkertaisesti kalliimmaksi kuin hakukoneoptimointi. Oman alan messujen kiertäminen on monelle yritykselle silti tärkeää. Yritys joka näkyy hyvin hakukoneissa, saa myös messuilla ständinsä täyteen potentiaalisia asiakkaita ja partnereita.

Jos valmistat maansiirtokoneiden renkaita ja aina kun missä tahansa etsitään maansiirtokoneiden renkaita, hakija löytää sinun yrityksesi, päädyt myymään maansiirtokoneiden renkaita ympäri maailmaa. Loppujen lopuksi asia on hyvin yksinkertainen. 

Miten paljon maksaisi rakentaa kansainvälinen myyntiverkosto myymään maansiirtokoneiden renkaita ja kauanko siihen menisi aikaa?

Kansainvälinen hakukoneoptimointi on ylivoimaisesti tehokkain keino rakentaa kansainvälistä myyntiä!

Hakukoneoptimointi ei ole markkinoinnin kustannus! Hakukoneoptimointi on investointi moneksi vuodeksi eteenpäin.

Huolellisesti ja taktisesti oikein tehty hakukoneoptimointi tuo tuloksia vuosia eteenpäin. Kuten kaikki tärkeät asiat elämässä, myös hakukoneoptimointi tulee tehdä laadukkaasti. 

Pitkäjänteinen strategia

Hakukoneoptimointi vaikuttaa liiketoimintaan positiivisesti jo ensimmäisen vuoden aikana. Saavutetut tulokset vaikuttavat yrityksen myyntiin vielä useita vuosia jälkeenpäin ja vuosi vuodelta enemmän ja enemmän.

Hakukoneoptimoinnin ROI tulisi mitata aina vähintäänkin kolmen vuoden ajalta. Saavutettu asema Googlen etusivulla tyypillisesti kestää vuosikausia. Googlen etusivulle voi olla vaikea päästä, mutta siellä on helppo pysyä.

Googlen etusivulle voi olla vaikea päästä, mutta siellä on helppo pysyä.

Ei ole pakollista implementoida aina kaikki viimeisimpiä muutoksia Googlen ohjeiden mukaan, mutta on erittäin hyödyllistä tehdä pitkäjänteistä työtä hakukoneoptimoinnin hyväksi jotta keskimääräinen näkyvyys on aina vähintäänkin kilpailijoiden tasolla, mieluummin tietysti edellä. Yritys joka sijoittaa hakukoneoptimointiin, on yritys joka myöskin myy.

Mitä enemmän sijoitat SEO työhön aikaa ja rahaa, sitä enemmän ja paremmin myyt kansainvälisesti. 

Sisällöntuotannon tehokkuus

Jokainen yritys tuottaa sisältöä joka tapauksessa. Tulee uusia tuotteita, halutaan kommunikoida asioita potentiaalisille asiakkaille ja sidosryhmille. Kaikki yritykset haluavat vaikuttaa asiantuntijalta myös verkkosivuillaan – ainakin pitäisi.

Jos tuotat sisältöä joka tapauksessa, miksi et tuottaisi sisältöä, jonka potentiaaliset asiakkaat voivat Googlella myös löytää? 

Tämä on se asia johon hakukoneoptimointi parhaillaan tähtää. Jokainen tuotettu sisältö voidaan Googlaamalla myös löytää. Näin yritys löydetään päivä päivältä ja vuosi vuodelta paremmin. 

Hakukoneoptimointi on mitattavissa

Vaikka hakukoneoptimoinnin ROI on vaikeampi laskea kuin maksetun hakukonemarkkinoinnin ROI, kunnollisella monitoroinnilla ja analytiikalla voit mitata mitä tahansa.

Monelle yritykselle voi olla suurikin haaste seurata takaisinpäin mikä toiminta aiheutti minkäkin asian. Hakukoneoptimoinnin ammattilainen voi auttaa tässä huomattavasti. 

SEO konsultti joka on saanut organisoitua satoja Googlen etusivun paikkoja erilaisten projektien aikana, pystyy hyvinkin tarkasti kertomaan mikä asia vaikuttaa mihinkin, ja usein jopa arvioimaan melko hyvin kuinka nopeasti. Näin päästään hyvin konkreettisesti laskemaan jopa yksittäisen artikkelin vaikutus myyntiin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Suurin osa yrityksistä haluaa ymmärtää missä he olivat ja missä he ovat nyt. Sekä tietysti mikä on tavoite ja miten sinne päästään. Ja loppujen lopuksi, millainen vaikutus sillä on yrityksen liiketoimintaan ja myyntiin.

Hakukoneoptimoinnin tuloksia on erittäin helppo mitata. Googlen ranking on julkista, helposti saatavilla olevaa tietoa. Data ei valehtele!

Hakukoneoptimointi paljastaa uusia mahdollisuuksia

Ammattimaisen hakukoneoptimoinnin avulla löydät uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joita et ollut alunperin osannut odottaa. Ihmiset joiden et edes osannut odottaa olevan kiinnostuneita tuotteista joita tarjoat, löytävät yrityksesi ja ottavat yhteyttä. 

Tuotteesi tai palvelusi todennäköisesti herättää myös maantieteellisesti kiinnostusta maissa joissa et osannut odottaa. Kun yrityksesi näkyy ja löytyy kaikilla olennaisella ja tärkeillä hakusanoilla, tulee liiketoiminnasta aidosti kansainvälistä.

Jotta yrityksesi pystyy hyödyntämään kaikki nämä mahdollisuudet, hakukoneoptimoinnin tekijän tulee todella ymmärtää yrityksesi toimintaa syvällisesti. Hakukoneoptimointi ei ole pelkästään teknistä verkkosivun optimointia, tai sisällön tuotannon linjaamista. Hakukoneoptimointi parhaimmillaan on yrityksen myynnin strategian ymmärtämistä ja toteuttamista.

Parhailla hakukoneoptimointia tekevillä ammattilaisilla on syvällinen ymmärrys myynnistä erityisesti myynnin strategiasta.

Jos et ole sivulla #1, et voi voittaa

Hakukoneoptimoinnissa ei ole kenellekään yllätys, että jos et ole ensimmäisellä sivulla, et ole missään. 

Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että hakutulosten Top3 saa noin 40% klikkauksista, kun taas toiselle sivulle menee vain noin 3% hakijoista.

Yrityksen näkökulmasta tämä tarkoittaa kahta asiaa:

 • Sinun on oltava ensimmäisellä sivulla, eli Top10.
 • Kansainväliset voittajat ovat sijoilla Top3.

Yhteenveto

Vahva ja laadukas SEO on olennainen osa yrityksen digitaalista markkinointia. Hyvin toteutettu SEO vahvistaa yrityksen brändiä ja generoi yritykselle arvokkaita liidejä vuodesta toiseen. 

Uskottavat brändit joihin luotetaan, löytyvät Googlen etusivulta olennaisilla hakutermeillä.

Hakukoneoptimointi ei ole “tulevaisuuden markkinointi tekniikka”, vaan tulisi olla olennainen osa kaikkien yritysten markkinoinnin strategiaa ja toteutusta. Jos sinun yrityksesi ei investoi hakukoneoptimointiin, kilpailijasi jotka sen tekevät, saavat etumatkaa kuukaudesta toiseen.

Kysy lisää

Autan erikokoisia yrityksiä hakukonenäkyvyyden avulla. Sekä tarkkaan asiakassegmenttiin suunnattu niche google mainonta, että kansainvälinen hakukoneoptimointi sekä hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto on minun core osaamistaa. Ota yhteyttä ja kysy lisää: (Janne Sivula – LinkedIN)

Tags: Hakukoneoptimointi, liiketoiminta, Markkinointi, Myynti, strategia

Kiinnostuitko? Jätä soittopyyntö

  Vastaavat artikkelit
  Sisällöntuotanto yrityksessä – Miten onnistut?
  Market Entry Strategia esimerkki – Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto
  Valikko
  × How can I help you?